Báo giá trọn gọi hệ thống

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Báo giá trọn gọi hệ thống

Posted on: November 28th, 2018 by lithaco

HỆ THỐNG 1 PHASE

CÔNG SUẤT HỆ THỐNG SỐ TẤM PIN ( TẤM) DIỆN TÍCH TẤM PIN (M2) PHÂN TÍCH THỜI GIAN HOÀN VÔN GIÁ TRỌN GÓI (VNĐ)
3.36KWP 12 24 Công suất điện sinh ra 1 ngày: 17kwh
Công suất điện sinh ra 1 tháng: 524kwh
Tiền điện tiết kiệm 1 tháng: 1.415 VNĐ
Tiền điện tiết kiệm 1 năm: 16.982 VNĐ
Sau 4 năm: 67.900.000VNĐ
           71,000,000
4.2KWP 15 32 Công suất điện sinh ra 1 ngày: 21.84kwh
Công suất điện sinh ra 1 tháng: kwh
Tiền điện tiết kiệm 1 tháng: VNĐ
Tiền điện tiết kiệm 1 năm:  VNĐ
Sau 4 năm:
           95,000,000
5.04KWP 18 40 Công suất điện sinh ra 1 ngày: kwh
Công suất điện sinh ra 1 tháng: kwh
Tiền điện tiết kiệm 1 tháng: VNĐ
Tiền điện tiết kiệm 1 năm:  VNĐ
Sau 4 năm:
         114,000,000
6.16KWP 22 48 Công suất điện sinh ra 1 ngày: kwh
Công suất điện sinh ra 1 tháng: kwh
Tiền điện tiết kiệm 1 tháng: VNĐ
Tiền điện tiết kiệm 1 năm:  VNĐ
Sau 4 năm:
         134,500,000

thu mua laptop cũ hỏng

đá mỹ nghệ thanh hóa

đá mỹ nghệ đà nẵng

bếp từ nhật