Danh sách công nhân bổ sung cho công trình Linh Trung ngày 08/12/2013

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Danh sách công nhân bổ sung cho công trình Linh Trung ngày 08/12/2013

Posted on: December 7th, 2013 by lithaco

————————————————————————————1. Võ Văn Cung

2. Nguyễn Minh Hòa


3. Dương Công Diễn


4. Huỳnh Ngọc Thương


5. Lê Thanh Vàng


6. Phạm Quốc Tuấn


7. Kim Tấn Lộc


8. Dương Thái Song


9. Đạo Thanh Tuấn


10. Phạm Hồng Lâm


Chú ý: Khi đi mỗi tổ mang theo máy khoan, dây nguồn…