Hệ thống nối lưới

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Hệ thống nối lưới

Posted on: November 30th, 2018 by lithaco

Hệ thống này đặc biệt phù hợp với những nơi có thể nối với lưới điện. Hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng năng lượng từ mặt trời cung cấp cho các thiết bị điện hoạt động, khi thừa điện năng thì hệ thống sẽ cấp hòa lên lưới và bán điện lại cho điện lưới quốc gia. Khi thiếu điện thì hệ thống sẽ lấy thêm điện năng còn thiếu từ lưới để bù vào.

– Hệ thống nối lưới có ưu điểm là chi phí đầu tư thấp nhất trong các giải pháp về điện mặt trời, đồng thời độ ổn định và tuổi thọ cao.

– Nhược điểm là khi mất điện lưới thì hệ thống cũng không hoạt động.