Hệ thống tương tác lưới

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Hệ thống tương tác lưới

Posted on: November 30th, 2018 by lithaco

 

  • Hệ thống điện mặt trời tương tác lưới cũng giống hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới, tuy nhiên có thêm ắc quy dự trữ.
  • Hệ thống tương tác lưới có ưu điểm là vẫn luôn hoạt động cấp nguồn cho tải kể cả khi mất điện lưới, phù hợp với những nơi có điện lưới không ổn định
  • Nhược điểm là chi phí đầu tư hệ thống cao hơn so với giải pháp nối lưới