Mô tả công việc Chỉ huy trưởng

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Mô tả công việc Chỉ huy trưởng

Posted on: November 16th, 2013 by lithaco

………………………………………………………………………………………

 

Dowload >>

 

I. Thông tin chung :

 

  Bộ phận   Kỹ Thuật – Dự Án
  Chức danh   Chỉ huy trưởng (site manager)
  Quản lý trực tiếp   Trưởng phòng Kỹ thuật – Dự án

 

IINhiệm vụ cụ thể:

ATriển khai và thực hiện công việc

1.  Công tác chuẩn bị thi công.

–   Nắm thông tin về công trình và chuẩn bị các điều kiện/thủ tục trước khi thi công, khảo sát và xử lý thông tin của công trình.

 + Thông tin từ chủ đầu tư, đơn vị giám sát.

 + Khảo sát nắm thông tin thực địa.

 + Thông tin từ hồ sơ, tài liệu…

–   Đề xuất và phối hợp với các bộ phận lập phương án tổ chức triển khai thi công.

–   Lập và đề xuất kế hoạch triển khai tổng thể công trình.

 + Lập tiến độ thi công.

 + Lập kế hoạch nhân lực.

 + Lập kế hoach vật tư, tài chính.

 + Lập Biện pháp an toàn VSLĐ, PCCC.

2. Tổ chức thi công

–  Quản lý, tổ chức triển khai thi công các công trình theo kế hoạch và tiến độ thi công đã được Giám đốc hoặc người được ủy quyền phê duyệt.

–  Chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ của công trình.

–  Báo cáo, đề xuất ý kiến với Trưởng phòng Quản lý thi công  các vấn đề về công tác tổ chức thi công công trình, các khó khăn, sự cố bất thường tại công trình để chỉ đạo giải quyết nhằm thi công đúng tiến độ và đạt chất lượng.

3Nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình.

–   Thực hiện thủ tục nghiệm thu bàn giao theo đúng quy định.

–   Tổ chức công tác bảo trì, bảo hành công trình theo nhiệm vụ được giao.

–   Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Trưởng phòng  về công việc được giao

4. Các hoạt động phối hợp:

a.  Đối nội:

–   Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan đến công tác thi công, quản lý nhân sự nội bộ, công tác kiểm định, nghiệm thu, bàn giao, ATVSLĐ, PCCC.

b.  Đối ngoại:

–  Quan hệ với các đối tác (chủ đầu tư, đơn vị giám sát, nhà cung cấp, nhà sản xuất…) để thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn.

–  Giao dịch với các cơ quan chức năng để giải quyết các công việc có liên quan đến chức năng, nhệm vụ được giao.

5.  Thực hiện các công việc khác khi được giao:

B.  Các công việc nội chính – hành chính của ban.

–    Chấp hành nội quy, quy chế và các quy định quản lý công ty của CBCNV thuộc Ban chỉ huy công trình..

–    Quan hệ đoàn kết nội bộ.

–    Thái độ, tác phong chấp hành mệnh lệnh cấp trên.

–    Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu được giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thông tin, bí quyết công nghệ của công ty.

 

III. Quyền hạn.

–   Yêu cầu các phòng ban bộ phận cung cấp thông tin liên quan và phối hợp triển khai công việc của phòng.

–   Đề xuất với lãnh đạo công ty các vấn đề về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của công trường như: công tác nhân sự. tổ chức công việc, trang thiết bị, tài sản…nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và cải tiến nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc được giao.

     Báo cáo trực tiếp với Giám đốc nếu Trưởng phòng Quản lý dự án chậm giải quyết.

 

IV. Báo cáo:

     Báo cáo cho Trưởng phòng quản lý dự án về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, triển khai thi công.

 

V. Chỉ tiêu :

STT

 

CHỈ TIÊU

 

YÊU CẦU

01

  Giới tính  Nam

02

  Độ tuổi  Từ 25 tuồi trở lên

03

  Sức khoẻ  Tốt

04

  Trình độ học vấn  Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kỹ thuật

06

  Chuyên môn   Nắm vững chuyên môn về lĩnh vực được giao thi công.

07

  Kỹ năng / Kinh nghiệm – Năng động, sáng tạo, làm việc độc lâp, giao tiếp tốt.- Có kinh nghiệm tổ chức, quản lý thi công…các công trình thuộc lĩnh vực kỹ thuật.

08

  Yêu cầu khác – Sử dụng thành thảo tin học văn phòng (Word,  Excel, MS Project, Autocad).- Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật
chu-ky