Mô tả công việc Cố vấn ban giám đốc – Kiêm trưởng ban khen thưởng kỹ luật

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Mô tả công việc Cố vấn ban giám đốc – Kiêm trưởng ban khen thưởng kỹ luật

Posted on: November 7th, 2013 by lithaco

…………………………………………………………………………

 

Dowload >>Ký hiệu : MTCV-CVBGĐ

Ngày hiệu lực : 01/01/2013

I. MỤC ĐÍCH :

– Đảm bảo nội quy, các quy chế, quy định của công ty được thực hiện nghiêm túc tại các công trình mà công ty đang tham gia.

– Đảm bảo mục tiêu xây dựng thành công 04 đội thi công mạnh có kỷ luật, tinh nhuệ, tổ chức chuyên nghiệp, trang bị hiện đại mỗi đội từ 15 người đến 20 người.

– Nhằm đảm bảo cho việc xét cơ cấu, đề bạt nhân sự, khen thưởng, kỷ luật được công bằng.

 

II. PHẠM VI:

– Áp dụng cho toàn Công ty.

 

III. NỘI DUNG:

1. Chức năng nhiệm vụ:

– Đề xuất và tham mưu cho Ban Giám Đốc Công ty về tổ chức bộ máy nhân sự trên công trường.

– Tham mưu cho Ban Giám Đốc về các giải pháp thi công, biện pháp thi công ở các công trình.

– Tham mưu cho Ban Giám Đốc về công cụ, dụng cụ thi công ở các công trình.

– Kiểm tra việc thực hiện nội quy, kỷ luật của các CBNV tại các công trình gồm : giờ giấc làm việc, tác phong làm việc, BHLĐ, ATLĐ để đảm bảo việc thực thi đúng quy định.

– Giám sát và kiểm tra cách thức bảo quản & sử dụng công cụ, dụng cụ, vật tư tại các công trình.

2. Quyền hạn:

– Đề xuất khen thưởng các nhân sự trên công trình có thành tích xuất sắc đem lại lợi ích cho cty.

– Có quyền đình chỉ công tác đối với các nhân viên của công ty vi phạm kỷ luật đến mức nghiêm trọng tại các công trình mà cty đang tham gia.

– Quyền đề xuất bổ nhiệm nhân sự tại công trình.

– Quyền kiến nghị sa thải nhân viên vi phạm kỷ luật đến mức buộc phải cho thôi việc mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần.

– Được tham gia trong các buổi họp về xét tăng lương, xét thưởng, xét tăng hoặc giảm nhân sự, xét bổ nhiệm hoặc giảm biên chế các nhân viên trực tiếp thi công.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐÔNG LÂM

004