Mô tả công việc Nhân viên giao nhận cung ứng

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Mô tả công việc Nhân viên giao nhận cung ứng

Posted on: November 18th, 2013 by lithaco

………………………………………………………………………………………………………

 

Dowload >>

 

I. Thông tin chung :

  Bộ phận    Phòng Kế hoạch – Thị trường
  Chức danh    Nhân viên cung ứng
  Quản lý trực tiếp    Trưởng phòng kế hoạch thị trường

 

II.  Nhiệm vụ cụ thể: 

A. Triển khai và thực hiện công việc

1.  Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ công tác thi công lắp đặt

–    Thực hiện các thủ tục mua vật tư theo đúng trình tự và thủ tục quy định

–    Cung ứng vật tư hàng hoá, thiết bị đúng chất lượng, số lượng đạt tiến độ yêu cầu.

–    Thực hiện các thủ tục kiểm định, giám định hàng hoá, thiết bị theo quy định

–    Thường xuyên cập nhật, báo cáo về tình hình giá cả vật tư, thiết bị, hàng hóa trên thị trường có liên quan đến họat động sản xuất kinh doanh của Công ty cho Trưởng, phó phòng

–    Giao nhận vật tư thiết bị cho các công trình, cho khách hàng.

–    Giao tài liệu hồ sơ cho khách hàng.

–    Thực hiện các công việc khác khi được giao

2. Hoạt động phối hợp

a. Đối nội:

–   Phối hợp với các CBCNV có liên quan để giải quyết các công việc theo trình tự, thủ tục, thời hạn quy định.

b. Đối ngoại:

–  Giao dịch với các cơ quan chức năng, các đối tác (Nhà đầu tư… … ) trong quyền hạn được giao và theo yêu cầu công việc

B. Các công việc nội chính- hành chính của Phòng

1. Chấp hành Nội quy, Quy chế và các quy định quản lý của Công ty, và của Phòng.

2. Quan hệ đoàn kết nội bộ

3. Thái độ, tác phong chấp hành mệnh lệnh cấp trên

Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu được giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thông tin, bí quyết công nghệ của Công ty.

III. QUYỀN HẠN:

–  Đề xuất các ý kiến nhằm cải tiến nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

 

IV. BÁO CÁO:

– Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Trưởng, Phó Trưởng phòng hoặc người có thẩm quyền định kỳ, hoặc đột xuất

 

V. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC:

+  Cấp trên trực tiếp: Trưởng phòng Kế Hoạch – Thị Trường

+  Đầu vào của công việc:

–  Theo sự phân công của Trưởng phòng hoặc người được uỷ quyền theo phiếu giao việc.

+  Đầu ra của công việc:

–   Hoàn thành công việc được giao hiệu quả cao nhất.

 

VI. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

STT

 TIÊU CHÍ

YÊU CẦU

01

  Giới tính   Nam/Nữ

02

  Độ tuổi   Từ 20 tuổi trở lên.

03

  Sức khỏe   Sức khỏe tốt

04

  Trình độ   Tốt nghiệp từ  Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, Thương mại hoặc Kỹ thuật

05

  Chuyên môn –   Am hiểu thị trường  vật tư, thiết bị, máy móc-   Có khả năng giao dịch, thương thảo, đàm phán với khách hàng

06

  Kỹ năng –   Năng động, sáng tạo, giao tiếp tốt.-   Anh văn tương đương trình  độ A

07

  Kinh nghiệm Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm cung ứng vật tư

 

chu-ky