Mô tả công việc Nhân viên kế toán

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Mô tả công việc Nhân viên kế toán

Posted on: November 15th, 2013 by lithaco

…………………………………………………………………

Dowload >>

 

I. Thông tin chung 

 Bộ phận  Phòng Kế toán
 Chức danh  Nhân viên
 Quản lý trực tiếp  Trưởng phòng kế toán

 

II. Nhiệm vụ cụ thể: 

1. Triển khai công việc:

a.Cp nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu và hạch toán kế toán theo phân công

–   Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ.

–   Cập nhật thông tin vào phần mềm kế toán, chứng từ ghi sổ theo chế độ kế toán.

–   Lập các hoá đơn bán hàng, phiếu thu, chi cho khách hàng và Nhà cung cấp.

–   Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.

–   Lập báo cáo thuế, sử dụng hoá đơn và các báo cáo khác theo yêu cầu.

b. Tham gia quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện các thủ tục thu chi và thanh  toán:

–    Hỗ trợ thủ quỹ thu chi, kiểm đếm tiền mặt trong quỹ.

–    Thực hiện các thủ tục nộp, rút tiền mặt tại ngân hàng.

–    Thực hiện đối soát, thanh toán và thu hồi công nợ với các đối tác theo quy định.

–    Kiểm tra lập bảng lương và chi trả theo quy định.

c. Thc hiện các công việc khác:

–    Phổ biến, hướng dẫn các phòng ban thực hiện các đúng trình tự, thủ tục thanh toán, tạm ứng…

–    Giải trình số liệu theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thuế.

–    Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các công việc của phòng.

–    Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.

2.   Các hoạt động phối hợp:

a.   Đối nội:

–     Phối hợp với các CBCNV có liên quan để giải quyết các công việc theo trình tự, thủ tục quy định.

b.  Đối ngoại:

–    Giao dịch với các đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến phần đảm nhiệm.

3. Các công việc nội chính, hành chính của phòng:

–    Chấp hành Nội quy, quy chế và các quy định quản lý của Công ty

–    Quan hệ đoàn kết nội bộ.

–    Thái độ tác phong chấp hành mệnh lệnh cấp trên.

–    Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu được giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thông tin, bí quyết công nghệ của Công ty.III.  Báo cáo :

–    Báo cáo cho Trưởng Phòng hoặc người được uỷ quyền kết quả thực hiện công việc theo kỳ hạn được giao (đạt được, không đạt, nguyên nhân biện pháp giải quyết).

–   Lập kế hoạch làm việc hàng tuần, vào chiều thứ 6 mỗi tuần báo cáo Trưởng Phòng hoặc người được uỷ quyền tình hình thực hiện kế hoạch công việc của tuần trước, đồng thời lập kế hoạch cho tuần tới.

 

IV. Quyền hạn:

–   Có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan trong Công ty cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các chứng từ, sổ sách, dữ liệu… liên quan đến công việc đảm nhận.

–   Có quyền đề nghị Giám Đốc can thiệp khi cảm thấy sự giải quyết công việc của Trưởng Phòng là không thoả đáng, không phù hợp với tình hình thực tế và không tuân thủ các điều lệ, quy định của Công ty.

 

V. Chỉ tiêu:

STT  CHỈ TIÊU  YÊU CẦU
       01  Giới tính  Nữ
       02  Độ tuổi  Từ 21 tuồi trở lên
       03  Sức khoẻ  Tốt
       04  Trình độ văn hoá  Tốt nghiệp Trung cấp hệ chính quy chuyên ngành kinh tế hoặc kế toán trở lên.
       05  Chuyên môn  Hiểu biết kế toán thống kê
       06  Kỹ năng  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel), biết sử dụng phần mềm kế toán.
       07  Kinh nghiệm  Có  kinh nghiệm làm Thủ Quỹ trên 01 năm trở lên.
chu-ky