Mô tả công việc Nhân viên thiết kế

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Mô tả công việc Nhân viên thiết kế

Posted on: November 18th, 2013 by lithaco

…………………………………………………………………………………..

 

Dowload >>

 

I. Thông tin chung:

 

  Bộ phận   Phòng kỹ thuật – thiết kế
  Chức vụ   Nhân viên
  Người quản lý trực tiếp   Trưởng phòng KT – TK

 

II. Nhiệm vụ cụ thể:

II.1)  Triển khai công việc:

1.   Thực hiện các công việc chuyên môn do Trưởng Phòng hoặc người có thẩm quyền giao

–     Khảo sát hiện trường và báo cáo kết quả khảo sát các dự án, công trình thuộc lĩnh vực M&E .

–    Thiết kế, kiểm tra thiết kế lập và hoàn chỉnh Hồ sơ kỹ thuật…các dự án, công trình thuộc lĩnh vực M&E theo đúng yêu cầu về chất lượng và tiến độ được giao, đề xuất giải pháp xử lý các sự cố…

–     Vẽ bản vẽ thi công (shop drawing).

–     Lập dự toán khối lượng, dự toán tổng thể hoặc chi tiết…cho các dự án, công trình.

–     Bóc tách khối lượng để thi công hoặc để đấu thầu.

–     Thực hiện các công việc cụ thể khác khi được giao.

2.   Các hoạt động phối hợp:

a.   Đối nội:

–     Phối hợp với các CBCNV có liên quan để giải quyết các công việc theo trình tự, thủ tục quy định.

b.   Đối ngoại:

–    Giao dịch với các cơ quan chức năng, các đối tác (CĐT, Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ…) liên quan đến công việc được giao theo yêu cầu công việc.

 

III.2) Các công việc nội chính, hành chính của phòng:

1.  Chấp hành đúng Nội quy, Quy chế và các quy định quản lý Công ty.

2.  Quan hệ đoàn kết nội bộ.

3.  Thái độ, tác phong chấp hành mệnh lệnh cấp trên.

4.  Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu được giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thông tin, bí quyết công nghệ của Công ty (5%).

 

IV)  Báo cáo :

–   Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Trưởng Phòng hoặc người có thẩm quyền theo định kỳ hoặc đột xuất.

 

V)  Quyền hạn:

–   Đề xuất các ý kiến nhằm cải tiến nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

 

VI)  Thời gian làm việc:

Theo quy định trong Nội quy, Quy chế của Công.

 

VII) Chỉ tiêu :

STT

 

CHỈ TIÊU

 

YÊU CẦU

01

  Giới tính   Nam/ Nữ

02

  Độ tuổi   Từ 24 tuổi trở lên.

03

  Sức khỏe   Tốt

04

  Trình độ văn hóa   Tốt nghiệp Đại học trở lên.

05

  Chuyên môn   Ngành kỹ thuật

06

  Yêu cầu khác –   Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, MS Project, Autocad)-   Giao tiếp được Tiếng Anh là một ưu thế.

07

  Khả năng/Kinh nghiệm – Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, giao tiếp tốt- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công công trình M&E.

 

chu-ky