Mô tả công việc trưởng phòng KH-TT

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Mô tả công việc trưởng phòng KH-TT

Posted on: November 18th, 2013 by lithaco

………………………………………………………………………………….

 

Dowload >>

 

I. Thông tin chung:

  Bộ phận   Phòng Kế hoạch – Thị trường
  Chức danh   Trưởng phòng
  Quản lý trực tiếp   Giám đốc

 

II. Nhiệm vụ cụ thể :

1)  Triển khai công việc (80%):

–   Điều hành và quản lý Phòng Kế hoạch – Thị trường với các nhiệm vụ: Thực hiện chiến lược phát triển, đáp ứng kế hoạch hàng năm của công ty; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên.

–   Quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh, nhân viên thị trường, tuyển dụng nhân viên kinh doanh, nhân viên thị trường, tiến hành huấn luyện đội ngũ nhân viên trở thành đại diện thương mại của công ty.

–   Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên.

–   Phân loại khách hàng và thiết lập phương pháp tiếp cận từng loại khách hàng và đào tạo cho nhân viên.

–   Báo cáo những thông tin phản hồi lại cho cấp trên, thu nhận những thông tin phản hồi từ phía khách hàng, cùng với cấp trên xử lý thông tin, đọc những bản tin thương mại, thu nhập và báo cáo những thông tin thương mại.

–  Phát hiện khách hàng tiềm năng. Trực tiếp giao dịch với khách hàng để giới thiệu, quảng bá công ty. Thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng và thanh lý.Thu thập thông tin về khách hàng và thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu cho phòng. Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

– Tiếp thị: Phát triển việc kinh doanh mới, dự báo thu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường.

– Tài chính: Lập kế hoạch tài chính hàng tháng. Thực hiện theo kế hoạnh tài chính của công ty.

– Theo dõi quá trình tiếp xúc khách của từng nhân viên, tổng hợp các báo cáo tiếp xúc, đưa ra các hướng khắc phục, cải tiến phương pháp tiếp xúc và huấn luyện lại cho nhân viên.

–  Quản lý toàn bộ các hoạt động của phòng Kế hoạch – Thị trường.

–  Phối hợp với các phòng ban khác trong công tác mua hàng, đàm phán, hợp đồng.

1) Các hoạt động phối hợp (10%):

a. Đối nội (5%):

–  Phối hợp với các CBCNV có liên quan để giải quyết các công việc theo trình tự, thủ tục quy định.

b. Đối ngoại (5%):

– Giao dịch với các đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến phần đảm nhiệm.

2) Các công việc nội chính, hành chính của phòng (20%):

–  Chấp hành Nội quy, quy chế và các quy định quản lý của Công ty

–  Quan hệ đoàn kết nội bộ.

–  Thái độ tác phong chấp hành mệnh lệnh cấp trên.

–  Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu được giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thông tin, bí quyết công nghệ của Công ty.

3) Báo cáo :

–  Báo cáo cho Trưởng Phòng hoặc người được uỷ quyền kết quả thực hiện công việc theo kỳ hạn được giao (đạt được, không đạt được, nguyên nhân biện pháp giải quyết).

–  Lập kế hoạch làm việc hàng tuần, vào chiều thứ 6 mỗi tuần báo cáo Trưởng Phòng hoặc người được uỷ quyền tình hình thực hiện kế hoạch công việc của tuần trước, đồng thời lập kế hoạch cho tuần tới.

4)Quyền hạn:

–  Có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan trong Công ty cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các chứng từ, sổ sách, dữ liệu… liên quan đến công việc đảm nhận.

–  Có quyền đề nghị Giám Đốc can thiệp khi cảm thấy sự giải quyết công việc của Trưởng Phòng là không thoả đáng, không phù hợp với tình hình thực tế và không tuân thủ các điều lệ, quy định của Công ty.

5) Thời gian làm việc:

Theo quy định trong Nội quy, Quy chế của Công.

 

III) Chỉ tiêu :

STT

CHỈ TIÊU

YÊU CẦU

01

  Giới tính   Nam / Nữ

02

  Độ tuổi   Từ 25 tuồi trở lên

03

  Sức khoẻ   Tốt

04

  Trình độ học vấn   Tốt nghiệp đại học QTKD, Marketing, kỹ thuật

05

  Trình độ ngoại ngữ   Đọc và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.

06

  Kinh nghiệm   Đã qua công tác thực tiễn quản lý bộ phận kinh doanh trong 4 năm trở lên.Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

07

  Kỹ năng   Sử dụng thành thảo vi tính.

 

chu-ky