Mô tả công việc Trưởng phòng KT-DA

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Mô tả công việc Trưởng phòng KT-DA

Posted on: November 18th, 2013 by lithaco

…………………………………………………………………..

 

Dowload >>

 

I. Thông tin chung

  Bộ phận   Kỹ Thuật – Dự Án
  Chức danh   Trưởng phòng
  Quản lý trực tiếp   Giám Đốc

 

II.  Nhiệm vụ cụ thể: 

II.1)Triển khai công việc (80%):

Thực hiện các công việc chuyên môn do Ban Giám đốc hoặc người có thẩm quyền giao: (80%)

1.   Tổ chức, quản lý các hoạt động của  Phòng (40%).

–     Tổ chức, quản lý, hướng dẫn, phân công Công việc cho CBCNV thuộc Phòng (20%)

–     Kiểm tra công việc của CBCNV thuộc Phòng (10%).

–     Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện công việc của Phòng theo kỳ báo cáo hoặc đột xuất (5%).

–    Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng CBCNV trong Phòng, đề xuất các trường hợp khen thưởng hoặc kỷ luật theo kỳ báo cáo hoặc đột xuất (5%).

2.  Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn của Phòng (30%):

–    Trực tiếp hoặc tham gia khảo sát, đánh giá tính khả thi của dự án và báo cáo kết quả khảo sát (5%).

–   Thiết kế kỹ thuật, kiểm tra thiết kế, tổ chức thi công các dự án, công trình theo yêu cầu của công việc (10%).

–    Lập hồ sơ báo giá, hồ sơ dự thầu (10%).

–    Lập kế hoạch nhân lực thi công, tiến độ thi công các công trình.

–    Lập hồ sơ thanh toán khối lượng hàng tháng, hồ sơ quyết toán, hồ sơ hoàn công công trình.

3. Các hoạt động phối hợp (10%):

a. Đối nội (7%):

–   Phối hợp với các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan trong công tác nhân sự (tổ chức nhân sự nội bộ, tuyển dụng, sử dụng, điều động, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật CBCNV).

–   Kiểm tra xác nhận khối lượng thanh quyết toán của thầu phụ.

–   Sắp xếp, bố trí CBCNV thuộc Phòng tham gia công tác thi công công trình theo lệnh điều động của Lãnh đạo Công ty.

b.Đối ngoại (3%):

–  Giao dịch với các cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

–  Quan hệ với đối tác (Chủ đầu tư, nhà cung cấp, nhà sản xuất…) để thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn của phòng.

 

III.2) Các công việc nội chính, hành chính của phòng (30%):

–  Quản lý, kiểm tra việc chấp hành Nội quy, Quy chế và các quy định quản lý Công ty của CBCNV thuộc Phòng (5%).

–  Quan hệ đoàn kết nội bộ (5%).

–  Hỗ trợ công tác kiểm tra hồ sơ kỹ thuật, lập phương án thi công, phương án kỹ thuật,  công tác nghiệm thu cho các Phòng, Ban, Bộ phận theo nhiệm vụ được giao (5%).

–  Chấp hành các thủ tục và các quy định của Công ty (5%).

–  Thái độ, tác phong chấp hành mệnh lệnh cấp trên (5%).

–  Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu được giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thông tin, bí quyết công nghệ của Công ty (5%).

 

IV) Báo cáo:

– Báo cáo cho lãnh đạo Công ty về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo quy định.

 

V) Quyền hạn:

– Yêu cầu các Phòng, Ban, Bộ phận cung cấp thông tin liên quan và phối hợp để triển khai công việc của Phòng.

– Đề xuất với Lãnh đạo Công ty về các vấn đề, các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Phòng như: Công tác nhân sự, tổ chức công việc, trang thiết bị, tài sản…nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và cải tiến nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc được giao.

 

VI)Thời gian làm việc:

Theo quy định trong Nội quy, Quy chế của Công ty.

 

VII)  Chỉ tiêu:STT

 

CHỈ TIÊU

 

YÊU CẦU

01

  Giới tính   Nam/Nữ.

02

  Độ tuổi   Từ 30 tuổi trở lên.

03

  Sức khỏe   Tốt.

04

  Trình độ   Tốt nghiệp Đại học trở lên

05

  Chuyên môn   Chuyên ngành kỹ thuật (Điện, cơ khí, xây dựng…)

06

  Yêu cầu khác –  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, MS Project,  Autocad)-  Sử dụng Tiếng Anh được 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc,viết) trong chuyên ngành phụ trách, tương đương trình độ C.

07

  Kỹ năng/Kinh nghiệm –  Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, giao tiếp tốt-  Có kinh nghiệm từ 3 năm làm việc trong các công trình M&E

–  Có kinh nghiệm thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, quản lý thi công…các công trình thuộc lĩnh vực M&E


–  Có chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình điện hoặc xây dựng, cơ khí. Chứng chỉ định giá xây dựng,…

 

chu-ky