Phiếu thông tin ứng viên

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LIÊN THÀNH VIỆT NAM

Hotline: (08)-6269 7753
0918 886 502(Mr Tâm)

TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐÔNG LÂM

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Phiếu thông tin ứng viên

Posted on: June 20th, 2016 by dong lam

1. Chuyên viên tuyển dụng

http://www.donglamcorp.com.vn/wp-content/uploads/2016/04/Phieu-TTUV_CVNS_16.11.2015.doc
2. Nhân viên hành chính nhân sự

http://www.donglamcorp.com.vn/wp-content/uploads/2016/04/Phieu-TTUV_CVNS_16.11.2015.doc

3. Chuyên viên marketing

http://www.donglamcorp.com.vn/wp-content/uploads/2016/04/Phieu-TTUV_NV-Phat-Trien-Du-An.doc

4. Công nhân kỹ thuật

http://www.donglamcorp.com.vn/wp-content/uploads/2016/04/Phieu-TTUV-CN.doc

5. Chỉ huy trưởng hoặc giám sát công trình

http://www.donglamcorp.com.vn/wp-content/uploads/2016/06/Phieu-TTUV_-CHT-GS.doc

thu mua laptop cũ hỏng

đá mỹ nghệ thanh hóa

đá mỹ nghệ đà nẵng

bếp từ nhật