Public lighting project Binh Tan District

SOLAR POWER

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

SOLAR POWER


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Public lighting project Binh Tan District

Posted on: April 5th, 2014 by lithaco

—————————————————————————————————————————

* Name of project: Renovation renovation lighting public roads: Road 19E, Road No. 22, Road No. 19C, Street No. 7, Road No. 23, Street No. 19D, Road No. 24A, Street No 16, Road 11 Address: Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

* Address:Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

* Starting time: 11/12/2013

* Scope of works: Construction of private parts, construction machines work: “Maintenance improvement of public lighting roads: Road 19E, Road No. 22, Road No. 19C, Street No. 7, Road No. 23 , Road # 19D, 24A Street, Street No. 16, Street No. 11”

he thong chieu sang cong conghe thong chieu sang cong cong

nha-thau-co-dien_cong-trinh-chieu-sangnha-thau-co-dien_-ct-chieu-sangcong-trinh-chieu-sang-cong-cong-LA

Image construction

thi-cong-dien

Image construction

thu mua laptop cũ hỏng

đá mỹ nghệ thanh hóa

đá mỹ nghệ đà nẵng

bếp từ nhật