Nhà máy Fashion Garments 2 Tân Phú – Giai đoạn 2

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Nhà máy Fashion Garments 2 Tân Phú – Giai đoạn 2

Posted on: July 15th, 2015 by lithaco

—————————————————————————————————————————–
* Chủ đầu tư: Nhà máy Fashion Garments

* Địa điểm : Khu công nghiệp Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai

* Thời gian khởi công: 25/06/2014

* Dự kiến hoàn thành: 2015

* Phạm vi hợp đồng: Cung cấp và thi công hệ thống điện động lực, hệ thống điện chiếu sáng

1 2014-12-10 13.04.01

1 CONG BO CONG TRINH FGL_WEB

1 2014-12-10 13.21.17

1 2014-12-10 13.25.34