Nhà máy thuốc lá Khánh Hội – KCN Tân Tạo

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Nhà máy thuốc lá Khánh Hội – KCN Tân Tạo

Posted on: July 3rd, 2015 by lithaco

—————————————————————————————————————————–
* Địa điểm công trình: Nhà máy thuốc lá Khánh Hội – KCN Tân Tạo, Thành Phố Hồ Chí Minh
* Hạng mục: Cung cấp vật tư và nhân công để thi công lắp đặt hệ thống điện
* Thời gian khởi công: Ngày 14/03/2014
 

thi cong dien
Hình ảnh thi công

 

thi cong dien
Hình ảnh thi công