SAIGON TOURIST OFFICE BUIDING – NO. 607 NGUYEN TRAI, DISTRICT 5, HCMC

SOLAR POWER

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

SOLAR POWER


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

SAIGON TOURIST OFFICE BUIDING – NO. 607 NGUYEN TRAI, DISTRICT 5, HCMC

Posted on: August 26th, 2013 by lithaco

————————————————————————————————————————

 

  • – CLIENT: E.C.I SAIGON JSC.
  • – Completed : 05/2012
  • – Address: No. 607 Nguyen Trai, Dist.5, HCMC

Package :


 – Installation of transformer station 3P 22/0,4 160KVA and M&E system.

Scope of works :

– Installation of  transformer station 160KVA.

– Installation of electrical and AC system.

– Installation of plumbing and drainage system.
sai-gon-tr

thu mua laptop cũ hỏng

đá mỹ nghệ thanh hóa

đá mỹ nghệ đà nẵng

bếp từ nhật