Hội trường tỉnh uỷ Tây Ninh

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Hội trường tỉnh uỷ Tây Ninh

Posted on: July 16th, 2015 by lithaco

—————————————————————————————————————————–

* Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh uỷ Tỉnh Tây Ninh

* Công trình: Hội trường Tỉnh uỷ Tỉnh Tây Ninh

* Địa điểm: 180 Đường 30/4, TP.Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

* Thời gian khởi công: 2015

* Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện – chống sét

HoiTruonbgTinhUyTayNinh