thi công điện, thi công hệ thống cấp, thoát nước bên ngoài

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LIÊN THÀNH VIỆT NAM

Hotline: (08)-6269 7753
0918 886 502(Mr Tâm)

TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐÔNG LÂM

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Thi công hệ thống cấp, thoát nước bên ngoài

Posted on: July 25th, 2013 by dong lam

 

 

  • – Hệ thống cấp nước và xử lý nước cấp.

 

  • – Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

 

  • – Các thiết bị vệ sinh.

Tags: , , ,

thu mua laptop cũ hỏng

đá mỹ nghệ thanh hóa

đá mỹ nghệ đà nẵng

bếp từ nhật