Thông báo – Quyết định

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

- Thông báo về việc Thưởng Tết Dương Lịch năm 2014 (Ngày 31/12/2013)
Thông báo về việc nghỉ tết nguyên đán năm 2014 (Ngày 26/12/2013)
- Thông báo về việc nghỉ tết dương lịch năm 2014 (Ngày 26/12/2013)
Danh sách công nhân bổ sung cho công trình Linh Trung ngày 08/12/2013
- Quyết định về việc ban hành bảng mô tả công việc (1/11/2013)                            Dowload >>