Thông báo về việc nghỉ tết dương lịch năm 2014

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Thông báo về việc nghỉ tết dương lịch năm 2014

Posted on: December 26th, 2013 by lithaco

 
————————————————————————————————————–

THÔNG BÁO

  ( V/v Nghỉ Tết Dương Lịch năm 2014) 
   Căn cứ Luật Lao động về các ngày nghỉ Lễ, Tết trong năm và căn cứ nội quy Công  ty, Giám đốc Công ty thông báo về việc nghỉ Tết Dương Lịch năm 2013 như sau:

I. Thời gian nghỉ lễ:

Ngày nghỉ lễ: 01 ngày ( thứ tư ngày 01/01/2014)

–      Đi làm lại vào ngày thứ năm : 02/01/2014.

Công tác an ninh trật tự: Để đảm bảo an ninh, an toàn tài sản của Công ty trong thời gian nghỉ lễ, yêu cầu các phòng ban và phụ trách công trường phân công tổ chức:

 *     Trước khi nghỉ (cuối ngày thứ ba nhằm ngày 31/12/2013) phải kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ, tắt hệ thống điện, niêm phong                phòng làm việc, tủ đựng tài liệu, kho Công ty, sắp xếp vật tư an toàn tại các kho công trình…

 *     Tổ chức kiểm tra thiết bị PCCC, phương tiện thông tin liên lạc phục vụ kịp thời mọi tình huống phát sinh trong thời gian nghỉ lễ.

II. Điện thoại cần liên hệ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra:

*      Công an: 113

*      PCCC  TP: 114

*      Ông Lý Hào Kiệt              Cố vấn BGĐ     ĐT: 0903.901.745  hoặc 0978.691.387

*      Ông Vũ Y Thục                P.P KT-DA       ĐT: 0933.494.474

Yêu cầu: Cố vấn BGĐ, Trưởng các bộ phận và CBCNV trong công ty thực hiện nghiêm túc thông báo này.


  CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐÔNG LÂM

004

 

 

 

 


Nơi nhận:

–          HĐQT(báo cáo)

–          Phòng ban, công trình

–          Dán thông báo tại công ty, công trình

–          Lưu văn thư