Tìm đội thi công

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LIÊN THÀNH VIỆT NAM

Hotline: (08)-6269 7753
0918 886 502(Mr Tâm)

TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐÔNG LÂM

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Tìm đội thi công

Posted on: August 14th, 2015 by dong lam

thu-moi-hop-tac

* BIỂU MẪU GIAO KHOÁN

1. Mẫu báo giá đội thi công ………………………….. Download

2. Mẫu BBKV cho thầu phụ …………………………. Download

3. Bảng định nghĩa công việc………………………… Download

4. Biên bản đánh giá thầu phụ ……………………….. Download

5. Xác nhận thầu phụ ………………………………… Download

 

* THÔNG TIN ĐỘI THI CÔNG

Bản tự khai thông tin đội thi công ……………………. Download

 

thu mua laptop cũ hỏng

đá mỹ nghệ thanh hóa

đá mỹ nghệ đà nẵng

bếp từ nhật